Κάλλιο αργά...παρά ποτέ...

Η αγάπη άργησε μια μέρα...Το Καφενιοτε κάτι μήνες...Σύντομα με πλούσιο υλικό...και το εννοούμε...να πούμε...,,,